Audio a Video ukážky

Muziky pod Poľanou 2022
Novohradský folklórny festival 2021
Jaj svokrička moja ...
V nedeľu poobede ...
V tichom mládeneckom byte ...
Hrajte mi cigáni ...
Škoda Ťa šuhajko, A čo koho do toho ...
 A niečo zo svadby ...   
Na doline srnka vodu pije ...
Haničko, Haničko ...
Tichý vetrík pofukuje ...
Prídi milý, prídi ...